دانلود کتاب دفترچه جیبی نبرد انگلیس 1940

[ad_1]

در تابستان 1940 انگلیس تنها ماند. به مدت سه ماه طولانی ، خلبانان جوان شجاع RAF هر روز آماده پرواز برای دفاع از آسمان انگلیس در برابر حملات گسترده لوفت وافه بودند. آنها “کوچک” جوان بودند ، اما آموزش دیده و مصمم بودند. 80 سال آخر خلبانانی که در نبرد انگلیس در حال پرواز بودند ، باقی مانده اند و نقش آنها در جنگ جهانی دوم به خاطر سپرده می شود. این کتابچه راهنمای جیبی آموزش این خلبانان جوان و تاکتیک های نبرد هوایی آنها را پوشش می دهد. او آموخت که از آن در برابر مهاجمان آلمانی استفاده کند. همچنین نقش خدمه زمینی ، سیستم های کنترل و فرماندهی ، پدافند ضدهوایی و رادار و شناسایی حمله را پوشش می دهد.

[ad_2]

منبع