دانلود کتاب دستی سیستم های تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی: پل زدن NMR ، میکروسیالات دیجیتال و نیمه هادی ها

[ad_1]

کتاب سیستم های تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی دستی: کتابخانه پل زدن NMR ، میکروسیالات دیجیتال و نیمه هادی ها در طراحی کامل ریزسیستم های رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) برای آزمایش های شیمیایی و بیولوژیکی آزمایشگاهی بر اساس تراشه های نیمه رسانا و آهنربا قابل حمل تمرکز دارد. مکانیسم های مختلف تشخیص CMOS در آزمایش آزمایشگاهی مقایسه می شود ، معیارهای اساسی طراحی گیرنده CMOS برای اندازه گیری NMR آشکار می شود و بهینه سازی های سطح سیستم پلت فرم CMOS NMR با استفاده از میکروسیال دیجیتال و توابع مختلف فن آوری CMOS مورد بحث قرار می گیرد. دو سیستم عامل CMOS NMR اجرا شده است که هر یک بر جنبه های مختلف بهینه سازی تمرکز دارند.

[ad_2]

منبع