دانلود کتاب دستور استراتژیک جدید چین:

[ad_1]

این کتاب با تکیه بر رویای چینی و اصول اساسی آن ، اهمیت جهانی آن ، نحوه اجرا و الزامات عملی ، به طور سیستماتیک استراتژی جامع چهار ساله چین را توضیح می دهد. استراتژی جامع چهار مدت مفهوم استراتژیک حزب کمونیست معاصر چین است. در پنج یا حتی پنجاه سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین در مرکز این امر خواهد بود. ساختن جامع a جامعه ای با رفاه متوسط ​​هدف استراتژیک ، تعمیق اصلاحات جامع و پیشبرد قانون مبتنی بر قانون چین موتور و تضمین دستیابی به هدف استراتژیک است. رهبری اصلی. استراتژی جامع چهار جانبه نه تنها دیدگاه CPC در مورد چین ، بلکه جهان بینی آن را نیز نشان می دهد.

[ad_2]

منبع