دانلود کتاب در میان اعمال

[ad_1]

نویسنده فقط یک روز به ما می گوید. یک روز تابستانی در سال 1939. انگلستان. در میان بازیگران – نمایشنامه های اختصاص داده شده به تاریخ انگلستان و ارائه شده در صحنه تئاتر آماتور ، درام سوund تفاهم و بیگانگی در زندگی واقعی شخصیت های اصلی رمان. بین اقدامات ، آرمان ها و امیدهای افرادی که در آستانه جنگ جهانی دوم ایستاده اند ، فرو می ریزد ، همه جهان فرو می ریزد.

[ad_2]

منبع