دانلود کتاب در میان اعمال

[ad_1]

«بین اعمال» آخرین رمان ویرجینیا وولف است که در سال 1941 ، اندکی پس از خودکشی 59 ساله وی منتشر شد. داستان دقیقاً قبل از جنگ جهانی دوم در یک دهکده کوچک انگلیسی اتفاق می افتد. نمایش سالانه در محوطه خانه ای متعلق به بارتولومیو اولیور برگزار می شود و این کتاب شامل رویدادهای روز منتهی به مسابقه است.

[ad_2]

منبع