دانلود کتاب درک برند در تحصیلات عالی: هویت های بازاریابی

[ad_1]

این کتاب نظریه انتقادی برند در آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده از آموزش عالی برای همه طرفداری می کند و آموزش عالی را به عنوان یک حق ضروری انسانی برای رفاه شهروندان و دموکراسی مطرح می کند. در ابتدا ، این کتاب مفهوم میل را مطرح می کند ، که اساس تئوری برند است. نویسنده سپس از توضیحی در مورد مفهوم رابطه مرتبط با میل به پیشبرد درک ما از آموزش عالی به عنوان یک پروژه آزادساز استفاده می کند. فصل 4 هویت نام تجاری را بررسی می کند ، که نشان داده شده است یک سرمایه گذاری نامگذاری گذشته نگر است. از ریاضیات برای نشان دادن نظریه نامگذاری در شکل گیری هویت استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده ایده هنرهای لیبرال را نیز مورد بررسی قرار داده و تحلیل گفتمان مردم نگاری و انتقادی از کالج هنرهای لیبرال را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع