دانلود کتاب دروغ واقعی: کلمات نانوشته III

[ad_1]

رجینالد ، اکنون پادشاه ، در حال مبارزه با افزایش موج موجودات خدای قدیم است. او می داند که ارتش خودش به تنهایی نمی تواند آنها را شکست دهد ، حتی اگر آهن سردی را که ممکن است در آنها باشد و افراد برده را آزاد کند. اما با سوختن شهرها و تخریب زمین های کشاورزی ، مردم به راحتی توسط فرهنگ گرایان ترغیب شدند که به خدایان قدیمی برگردند. در یک پادشاهی همسایه ، قربانی موجودی که به او نوید جهانی را می دهد ، حاکم جوان ضعیف کار خود را برای تحقق این قول آغاز می کند و تهدیدهای اندلس را افزایش می دهد. بهترین امید Reginald این است که جادوگر ملکه ایزابلا و خواهر با استعدادش پرنسس سیلوردیل بتوانند به اندازه کافی در مورد موجودات و رابطه آنها با قلمرو انسان یاد بگیرند تا راهی جادویی برای شکست آنها پیدا کنند. اما زمان در حال اتمام است و اخبار ویرانگری از شهر طلایی در حال آمدن است …

[ad_2]

منبع