دانلود کتاب درد خوب

[ad_1]

زندگی دشوار ، پر از مصیبت و مبارزه است. Beautiful Pain به چالش های ارائه شده از طریق فرزندخواندگی و به طور کلی زندگی ما می پردازد. این کتاب به طور شاعرانه هدف درد و زیبایی را که می توانیم از طرف دیگر پیدا کنیم بررسی می کند. این داستان فرزند خواندگی ما و اشکهای زیادی است که در طول راه با آن روبرو شده است. همچنین داستان هایی از دردی را که زندگی ناگزیر از تحمل آن می گذرد ، در حالی که نگاهی به نور آن طرف راه خود از میان گل و لای می اندازیم ، بررسی می شود. درد زیبا ، نوعی شعر امید ، فشار را بر گل و لای زندگی وارد می کند و از طریق مبارزه جمعی بشریت با همه خوانندگان همذات پنداری می کند.

[ad_2]

منبع