دانلود کتاب دایره دلسوزی

[ad_1]

اگر یک شرقی که به درخت احتیاج دارد ، از گرما متنفر است و قمار نمی کند ، یک سال را در لاس وگاس زندگی کند ، چه می شود؟ وقتی نویسنده شروع به قدردانی عمیق از صحرای اطراف می کند ، فکرهای او را دنبال کنید که هفت سال بعد برای شنیدن بیشتر پیام Mojave برمی گردد. فرآیند را به اشتراک بگذارید زیرا این کویر هم خود را به عنوان عالم کلان و هم عالم کوچک مشکلات عمده ای که امروز با آن روبرو هستیم نشان داده است. به عنوان یک متن مقدس در چشم انداز زمان عمیق و با سکوت روشن ، چشم انداز موهاوی این قدرت را دارد که ما انسان ها را از خود-نفس به آگاهی از خود-زیست محیطی منتقل کند.

[ad_2]

منبع