دانلود کتاب دانش سازی در توسعه جامعه: تغییر نهادی در جنوب شرقی آسیا و ژاپن

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه سازمان های عمومی و غیرانتفاعی (NPO) می توانند در حل مشکلات اجتماعی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته همکاری ، نوآوری و موثرتری داشته باشند. “نوآوری اجتماعی” به رهبری کارآفرینان اجتماعی و / یا بنگاه های اجتماعی در اواخر دهه 1990 ظهور کرد و در دهه 2000 گسترش یافت. هرچه غرب با شکست مدیریتی روبرو شد ، تقاضا برای شرکت ها برای پذیرش مسئولیت اجتماعی بیشتر افزایش یافت. بر اساس تحقیقات گسترده در زمینه فرآیندهای نوآوری اجتماعی در سطح شهرداری و جامعه در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب عوامل موثر بر موثرترین و مولدترین نوآوری های اجتماعی را تحلیل می کند.

[ad_2]

منبع