دانلود کتاب دانش حقوقی پایه برای امتحانات شفاهی: آزمون مورد 1 و 2

[ad_1]

این مطالعه دانش اولیه لازم را که باید برای آزمون شفاهی هم در وکیل کارآموز و هم در آزمون ارزیابی تسلط یابد ، منتقل می کند. نمایندگی با تمام زمینه های قانون سروکار دارد. در ویرایش هشتم ، همه بخشها به روز شدند و حوزه س questionsالات و پاسخها ، از جمله س questionsالات جدید در مورد مسائل حقوقی به دلیل COVID-19 ، گسترش یافت.

[ad_2]

منبع