دانلود کتاب دانش اولیه مدیریت عمومی تجارت: راهنمای سریع برای مبتدیان (جانبی) ، تغییر کار ، خود اشتغالی ، کارآموز و دانشجو

[ad_1]

این راهنمای سریع ، مختصراً و اطلاعات اساسی در مورد مدیریت عمومی تجارت را ارائه می دهد. توابع مهم و زمینه های مسئولیت در یک شرکت به روشنی با استفاده از مثالهای خاص توضیح داده شده و توضیح داده شده است. نمودارهای فراموش نشدنی یک مرور سریع دارند و پیشرفت یادگیری را می توان مستقیماً با کمک تمرینات با راه حل های نمونه بررسی کرد. همچنین ایده آل برای آماده شدن برای امتحانات و امتحانات! خواه دانشجو ، هم کارآموز ، تغییر شغل ، تغییر شغل ، خود اشتغالی یا تازه کار کارآفرین: این “صفحه اطلاعات مختصر” راهنمایی سریع را برای هرکسی که می خواهد اصول مدیریت کسب و کار را در مدت زمان کوتاهی فرا بگیرد ارائه می دهد. س questionsالات اضافی از طریق برنامه: Springer -Nature-Flashcards-App را به صورت رایگان بارگیری کنید و از مواد اضافی ویژه برای سنجش دانش خود استفاده کنید.

[ad_2]

منبع