دانلود کتاب دام رنه سنگ دوم دریای سرخ

[ad_1]

رنه استون ، داستان نویس و جان مالوان ، باستان شناس نقشه ای دارند که منجر به گنجینه باورنکردنی Assurbanipal می شود – اما آنها تنها کسانی نیستند که به دنبال آن هستند. آیا آنها موفق خواهند شد یک قدم جلوتر از متجاوزان باقی بمانند … از اتیوپی تا جیبوتی و آذربایجان دور … و ثروت ناگفته پادشاه آشور را به دست آورند؟

[ad_2]

منبع