دانلود کتاب داستان چوپان

[ad_1]

یک قافیه آشنا و دوست داشتنی که داستان کریسمس را با پیچ و تاب جدیدی تکمیل می کند ، داستان چوپان تجربه ای عمیق را در کنار پسر چوپان شجاعی که به دنبال معنی زندگی است ، به خوانندگان ارائه می دهد. خوانندگان با چوپان ، تولد مسیح را با تجربه انسانی خود مرتبط می دانند و می آموزند که یک کودک – یک نفر – توانایی ایجاد یک تغییر خارق العاده در جهان را دارد. در آغوش پرمهر پدر و مادرش ، عیسی نماینده هر کودک تازه متولد شده ای است ، و از طریق چوپان ، والدین و فرزندان به طور یکسان قول عیسی برای زندگی فراوان و عشق ابدی را تشخیص می دهند. با چوپان جوان کنجکاو بیایید تا به بررسی ماهیت انسانی و الهی تولد عیسی بپردازیم و از طریق شاهد این چوپان معجزه ، شکوه و وعده همه زندگی بشر را کشف کنیم.

[ad_2]

منبع