دانلود کتاب داستان های کتاب مقدس که باعث لبخند ما می شوند

[ad_1]

داستان های کتاب مقدس در همه نسل ها و در هر سنی همچنان روایت و بازگو می شوند ، آموخته می شوند و دوست داشته می شوند. در اینجا برخی از محبوب ترین ها و به ندرت مورد توجه خوانندگان جوان قرار گرفته است تا این افراد شگفت انگیز کتاب مقدس را بشناسند و یاد بگیرند که چگونه داستان های شخصی خود را در مورد آنها بازگو کنند ، همه از دیدگاه دیگری بیان شده است.

[ad_2]

منبع