دانلود کتاب داستان های هویت در میان کارائیب سیاه ، طبقه متوسط ​​، نسل دوم: ما ، بیش از حد ، آمریکا را می خوانیم

[ad_1]

این جلد به چگونگی نادیده گرفتن مهاجران نسل دوم کارائیب سیاه پوستان ، طبقه متوسط ​​، در بحث ایالات متحده در مورد نژاد معاصر ، تحرک اقتصادی سیاه پوستان و جوامع مهاجر پرداخته می شود. بر اساس یک قوم نگاری غنی ، یندیا لوریک-ویلموت با کاوش در تجربیات این نسل به عنوان فرزندان بزرگسال مهاجران کارائیب پس از 1965 و به عنوان بخشی مهم از طبقه متوسط ​​آفریقایی-آمریکایی در چاپ چالش برانگیز ، به این نامرئی مداوم توجه می کند سازه های. این داستان داستانهای جذاب شرکت کنندگان در مورد عملکردهای هویتی در عمومی و خصوصی – از جمله معنای سیاه بودن و انجام آن در جامعه آمریکا است.

[ad_2]

منبع