دانلود کتاب دارندگان معنا: سفارشات کلاسیک در دوران باستان ، قرون وسطی و رنسانس

[ad_1]

برای هر کسی که به رابطه بین ایده ها و محیط ساخته شده علاقه مند است ، جان اونیانس گزارشی کاملاً روشن از تنوع معانی فرهنگ غربی را به فرقه های کلاسیک نسبت می دهد. با کدگذاری Onians از اولین حضور در یونان باستان در ایتالیا رنسانس ، بیش از 2000 سال ، سفارشات – ستون ها و پایتخت های معروف به Doric ، Ionic ، Corinthian ، Tuscany و Composite – برای اهداف معنادار انجام شد. مخاطبان را درگیر گفتگوی تصویری مداوم کند.

[ad_2]

منبع