دانلود کتاب دادگاه فضیلت

[ad_1]

در آینده ای دور ، وزارت ساختمان ملی تصمیم می گیرد که برنامه درسی مدرسه را در ادبیات کاملاً اصلاح کند. وزیر تصمیم گرفت همه نویسندگان گوگردی ، مبهم ، کنایه آمیز ، هوس باز ، منحرف ، جدال و الکلی را از بین ببرد. کمیسیونی از کارشناسان مسئول ارزیابی نویسندگان در این برنامه هستند تا ارزشهای جدید جامعه فرانسه را در نظر بگیرند. این ارزشهای جدید ، شفقت ، خلوص ، همزیستی ، همبستگی ، هوشیاری شاد ، کاهش و دفاع از کره زمین باید توسط نویسندگان جدید همزمان با جامعه نشان داده شود و از آنها دفاع شود. نویسندگان جدید بله ، اما چه کسی؟

[ad_2]

منبع