دانلود کتاب داده های ترموفیزیکی و ترموشیمیایی کتابچه CRC را خریداری و بارگیری کنید

[ad_1]

در صورت حل شدن درخواست شما ابتدا بررسی و قیمت گذاری می شود. پس از پرداخت ارسال می شود

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

منبع