دانلود کتاب خواب دنیا

[ad_1]

در این مجموعه ، ما در می یابیم که بخشهایی از وجود انسان نه تنها ممکن است موجوداتی باشند که در نیستی پراکنده شده اند ، بلکه موجودات و واقعیت های ماندگاری هستند که تا ابد گسترش می یابند و نیستی آنها را تهدید نمی کند. دیدن مناظر باشکوه ، مشاهده چیزهای غیرمعمول ، شدت احساسات نسبت به یک زن ، تحسین تحریک شده توسط پدیده های جهان ، خاطره کودکی غنی و بارور ، واقعیت هایی است که در افکار ما یا در اعماق وجود ما وجود دارد. حافظه ما در عمیق ترین و صمیمی ترین موجودیت ما ، به طور نامحدود و شدیدی ، و در قالب یک رویا ظاهر می شود. این رویای جهان است.

[ad_2]

منبع