دانلود کتاب خلاقیت و ELT: از الهام گرفته تا تمرین

[ad_1]

این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از خلاقیت در یک محیط آموزشی ارائه می دهد که در آن ادبیات نسبتاً کم است. نویسندگان ، تمرین و اصل را برای ارائه راهنمای عملی و ارزشمند برای یادگیری و آموزش خلاقانه تر زبان ، با استفاده از نه تنها ایده های نظری ، بلکه همچنین از توصیه ها و توصیه های کاربردی مفید در مورد چگونگی ادغام بهتر خلاقیت در آموزش و زندگی روزمره ، پیوند می دهند. این حجم ابتکاری قطعاً به یک مرجع بسیار مهم برای معلمان و دست اندرکاران آموزش زبان و هر کسی که علاقه مند به روش های انتقال خلاقیت به فرآیند آموزش و یادگیری باشد ، تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

منبع