دانلود کتاب خطبه بلاغی: بلاغت ، آوازشناسی و & amp؛ خطبه

[ad_1]

هدف این کتاب این است که نشان دهد خطبه ها ماهیتاً “سخنرانی های بلاغی” دارند. ساده ترین استدلال این است که تصور غیرعمدی خطبه دشوار خواهد بود و تمام سخنرانی های بین المللی بر اساس تعریف بلاغی هستند. این مطالعه بر این واقعیت متمرکز است که بلاغت به عنوان قدرت ذاتی واحد گفتار مسئله شکل ، سبک یا بازنمایی نیست ، بلکه یک مهارت عملی مبتنی بر “عقل سلیم” است که گفتار موثر را به بهترین شکل ممکن تولید می کند.

[ad_2]

منبع