دانلود کتاب خرید و بارگیری تحقیق در مورد قانون شرکت ها ، قوانین اوراق بهادار و تخلفات FEMA

[ad_1]

نکات برجسته محاسبه جامع جرایم ، کلاهبرداری ، مجازات ها ، بازرسی ، تحقیق ، جستجو ، ضبط ، ادغام جرایم ، محاکمه مجازات ها ، جبران خسارت و جبران خسارت طبق قانون شرکت های 2013 ، گزارش کامل تخلفات در محدوده قوانین اوراق بهادار و مقررات مربوط ، مقررات و رویه ها ، سازش ، برای ادغام ، حل و فصل احکام و فرجام خواهی. شرح کامل تخلفات FEMA و مقررات ، مقررات و رویه های مربوط به مسدود کردن ، تصمیم گیری در مورد مجازات ها و تجدید نظر حساب خالص رویه های دادرسی در محدوده قانون آیین دادرسی کیفری و پیشنهادات برای برهم زدن شکایات کیفری “روایت شما در مورد آیین دادرسی کیفری مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری از نظر تخلف در محدوده قانون شرکت های بزرگ ، قانون اوراق بهادار و FEMA راهنمایی های ارزشمندی را ارائه می دهد … ” S Chandrasekaran ، دبیر شرکت “مقررات ارائه دهنده کمک و جبران کننده و عوامل تخفیف دهنده که می توانند در پیگرد مجازات ها کمک کنند ، به روش عملی توضیح داده شده است …” TSKrishnamurthy ، IRS ، کمیسیون ارشد انتخابات پیشین هند و دبیر سابق وزارت امور شرکتها. هنگامی که در محدوده ماده 463 با مشکلات ناشی از تخلفات ناخواسته مدیران و افسران شرکت روبرو می شوید ، بخش تعقیب مجازاتها ، تلفیق جرایم ، معافیت برای مدیران و افسران شرکتها بسیار طولانی خواهد شد .. . نایب رئیس هیئت حقوقی شرکت های بزرگ “این کتاب مجازات های تحت قانون شرکت های 2013 را به روشی جامع پوشش می دهد و همچنین به طور خلاصه مفاد IPC و CrPC را در زمینه پیگرد قانونی توضیح می دهد. این یک راهنمای مفید برای شرکت ها است زیرا همچنین شامل FEMA و قوانین اوراق بهادار است. “Savithri Parekh ، معاون ارشد رئیس جمهور – دبیر حقوقی و شرکتی ، Pidilite Industries Limited ، بمبئی” یک مطالعه عالی در مورد همه جنبه های قوانین شرکت ها ، دعاوی کیفری و جرایم توضیحی ، فقه ، مقررات و رویه ها ، و کمک ها و راه حل ها. وکیل مدافع ، چنای “منشی شرکت در عمل که از وی دعوت می شود تا حسابرسی دبیرخانه را انجام دهد و گزارش حسابرسی دبیرخانه را منتشر کند ، راهنمایی های ارزشمندی را از کتاب شما دریافت خواهد کرد ، زیرا مقررات قانون شرکت ، از جمله FEMA را که برای اهداف حسابرسی دبیرخانه تحت پوشش هستند ، راهنمایی می کنید. .. “دکتر V. Balachandran ، افسر ویژه ، دانشگاه Alagappa” این یک تصویر کامل از تخلفات تحت قوانین شرکت ، با تمرکز ویژه در برخورد با چنین تخلفات و راه حل هایی را ارائه می دهد … “دکتر Pravisekhararaju ، HOD ، دانشگاه Sastra

[ad_2]

منبع