دانلود کتاب خرس های سیاه: تصاویر و حقایق مربوط به خرس های سیاه را برای کودکان کشف کنید! کتاب خرس های کودکان

[ad_1]

خرس های سیاه به عنوان غذازان اردوگاه شناخته می شوند که معمولاً غذای مانده در اردوگاه ها را می خورند اما این حیوان آمریکای شمالی بیش از این چیزها دارد. در این صورت ، کودک شما همه چیز را در مورد خرس های سیاه و کارهایی که آنها انجام می دهند یاد می گیرد و همچنین اطلاعات بسیار خوبی در مورد رفتار آنها می آموزد.

[ad_2]

منبع