دانلود کتاب خدا را شکر برای فرشتگانش که از شما محافظت می کنند

[ad_1]

اگر می خواستید به عیسی نزدیک باشید ، اگر می توانستید حضور خدا را احساس کنید ، اگر می توانستید عمق عشق او را احساس کنید و به خوبی ابدی او پی ببرید … شما خواهید فهمید که چقدر در نظر خدا ارزشمند هستید. همیشه برای شما در هر شرایطی که باشد ، او همیشه در کنار شما خواهد بود تا شما را با عشق ابدی دوست بدارد

[ad_2]

منبع