دانلود کتاب خداوند منحصر به فرد طلسم: جلد 10

[ad_1]

“شما می توانید دارو را درمان کنید ، اما آیا می توانید سریع آن را رها کنید؟” “یکی از طلسم های همگرایی روح من می تواند سرعت اعدام من را ده یا حتی صد برابر کند!” شما می دانید که چگونه اسلحه درست کنید و چگونه سلاح الهی بسازید که بتواند این کار را انجام دهد. ستاره ها را می کشم؟ من نه تندر رون دارم. من می توانم با تبدیل تنها هزاران کیلومتر به خاکستر با یک حمله ، صاعقه را از ناین آسمان ناین آسمان احضار کنم! آیا شما در تشکیلات مهارت دارید؟ آیا می توانید حمله کنید ، می توانید دفاع کنید؟ “من ده ها هزار کتیبه دارم و زندگی دیگران به من بستگی دارد!” ده هزار سال پیش ، نه پیرمرد آسمانی از بین رفتند …

[ad_2]

منبع