دانلود کتاب خانه توگندات. لودویگ میس ون در روهه

[ad_1]

خانه Tugendhat در برنو / جمهوری چک توسط لودویگ میس ون در روهه ساخته شده و طراحی شده است ، یکی از مهمترین بناهای مدرنیسم اروپا است. در سال 2001 ، یونسکو این خانه را به فهرست میراث جهانی افزود. در این نسخه سوم ، به روز شده ، نویسندگان اطلاعات شخصی و تاریخی در مورد خانه را ارائه می دهند. همچنین جنبه های مربوط به تاریخ هنر و مطالعات علوم حفاظت را مستند می کند. توصیف جامع و بحث عمیق در مورد مواد استفاده شده ویژگی ویژه ای در این زمینه تحقیقاتی است. جذابیت این مونوگرافی در انتشار عکس هایی از بایگانی خانواده است که خانه را در اولین زندگی خود نشان می دهد. عکسهای هنری آزمایشی Fritz Tugendhat از جمله دستاوردهای پیشگام عکاسی آماتور است.

[ad_2]

منبع