دانلود کتاب خاطرات معاصر آمریکایی در عمل: چگونه چیزها را با خاطرات بسازیم

[ad_1]

این کتاب با تجزیه و تحلیل مجموعه ای از خاطرات ادبی نشان می دهد که چگونه این سبک راهی برای شرکت در زندگی عمومی است. نویسندگان با طراحی مجدد حافظه ، ژانری که به عملکرد شخصی و بیانی خود مشهور است ، درگیر بحث و خدمت به اهداف سیاسی می شوند. در این قسمت ها ، مواردی از خاطرات به عنوان کنش اجتماعی تأثیرگذار بر تغییر ، با نگاهی به نوشته های جوآن دیدون ، جان ادگار ویدمن ، جیمز مک برید ، م. دانیلویچ بر اساس تئوری های ژانر و نمایندگی خود ، نحوه رفتار این نویسندگان را به صورت عملی نشان می دهد. خاطرات با ارائه راه حل ها ، ایجاد دانش جدید ، آشکار کردن روندهای اجتماعی ، برملا کردن مشکلات ، ایجاد همدلی و ارتباط و تغییر افکار عمومی ، به یک جامعه دموکراتیک کمک می کنند.

[ad_2]

منبع