دانلود کتاب حلقه

[ad_1]

سه سال پیش ، دکلان و لیلی ناپدید شدند. نویسنده ای که برای همیشه در یافتن داستانش مسدود شده است. او یک آشپز است که علاقه خود را از دست داده است. تنها چیزی که برای بازگشت به زندگی لازم بود یافتن عشق ، اعتماد و امید بود. او آنها را از هم جدا کرد ، همانطور که سرنوشت آنها را به هم نزدیک کرد. اکنون ، در اوج زندگی جدید ، لیلی ناگهان با تماس گذشته خود روبرو می شود که نمی تواند آن را نادیده بگیرد. اما به هر قیمتی؟ گذشته ای که همه را تهدید می کرد ، سخت پذیرفت. آیا او همه چیز را به خطر می اندازد تا همه چیز را مانند حلقه به یاد بیاورد؟

[ad_2]

منبع