دانلود کتاب حلقه تواریخ 3 – مشاغل

[ad_1]

صلح قیمت دارد. آماده پرداخت هستید؟ حاکمان قطبی ، وحشیانه تر از هر زمان دیگر در شورش در صحرای درهم شکستن. البته آنها سعی می کنند امونی دستگیر شده را بشکنند ، اما مخالفان سارک بیش از حد انتظار هستند. امونی موفق به فرار می شود و با Kohen جامعه عجیبی را کشف می کند که به طرز جالبی از تشنگی سرپیچی می کند. هنگامی که دنیای قدیمی آنها با دنیای جدید برخورد می کند ، کلید آینده در دست آنها است. امونی و کوهن با تصمیمی دشوار روبرو می شوند …

[ad_2]

منبع