دانلود کتاب حق مرگ: تعاریف V1 و چشم اندازهای اخلاقی: مرگ ، اوتانازی ، خودکشی و خواسته های زندگی ، V2 چه کسی تصمیم خواهد گرفت؟ مسائل و مطالعات موردی

[ad_1]

اولین بار در سال 1996 منتشر شد. مسئله اصلی در همه موارد مربوط به حق مرگ این است که “چه کسی تصمیم خواهد گرفت؟” چه کسی تصمیم خواهد گرفت که آیا حمایت از زندگی باید پایان یابد؟ چه کسی تصمیم خواهد گرفت که آیا شخصی مجاز به تصمیم گیری در مورد مرگ یا زندگی است؟ این قانون واضح است که وقتی صحبت از بزرگسالان آگاه و با کفایت می شود ، فرد می تواند درمورد مراقبت و آینده خود تصمیم بگیرد. این جلد مجموعه مقالات و مطالعات موردی در موضوعاتی مانند انتخاب شخصی ، ایدز و رضایت آگاهانه ، مراحل قانونی و حق مرگ است.

[ad_2]

منبع