دانلود کتاب حقیقت ، غرور ، پیروزی ، عشق

[ad_1]

سفر رید که توسط یک شناگر سابق المپیک برای آموزش نوجوانی برای بازی های 2016 انتخاب شده است. در این راه ، او احساساتی را نسبت به دو دوست دوران کودکی خود احساس می کند: همسایه کال و رقیب مادام العمر ماتیاس. مبارزه کال با رابطه جنسی او فاجعه به بار می آورد. ثروت ماتیاس باعث می شود که رید احساس کند از جهان های مختلف آمده است. با نزدیک شدن به ریو ، ماتیاس به یک نماد ورزش همجنسگرایان تبدیل می شود ، در حالی که رید باید رابطه جنسی خود را برای یک معامله سودآور که برای آینده خانواده اش مهم است پنهان کند. خواسته های حل نشده رید برای هر دو مرد همچنان وجود دارد و همین امر باعث تمایز آنها می شود. آیا رید به اندازه کافی رشد کرده است تا بتواند در آبهای سخت تر حرکت کند ، حقیقت ، غرور ، شکوه و عشق را پیدا کند؟

[ad_2]

منبع