دانلود کتاب حقایق دوقلو

[ad_1]

عکس حقیقت همیشه دروغ نیست … حقیقت چیست؟ و چگونه می توانید آن را با شنیدن آن تشخیص دهید؟ جنی و پیپا دوقلو هستند. مانند اکثر دوقلوها ، آنها می دانند دیگران چه فکر می کنند. آنها مکمل یکدیگر هستند. وقتی پیپا ناپدید می شود ، جنی مجبور است در حالی که می خواهد بفهمد چه اتفاقی برای “نیمه دیگر” او افتاده است ، تنها با جهان روبرو شود. اما حقیقت می تواند یک چیز لغزنده برای جنی باشد.

[ad_2]

منبع