دانلود کتاب حفظ شده: بخشی از وقت. قسمت 1

[ad_1]

یک سیارک تهدید به سرنگونی و احتمالاً نابودی زمین می کند. بنابراین ، از کلیه روشهای علمی و نظامی برای جلوگیری از این امر استفاده می شود. با این حال ، این سوicion ظن که این فقط یک رویه علمی نیست ، بلکه آزمایش و استفاده از وسایل نقلیه جدید نظامی به سرعت در حال ظهور است. به دلیل جستجوی حقیقت پنهان ، همه چیز بین خیر و شر در تعارض است. و به ناچار در مورد چنین چیزی ، این نیز به اختلاف بین جاسوسان تبدیل می شود. یک طرف می خواهد برای طرف دیگر الگویی ایجاد کند تا نشان دهد چه کسی قدرت بیشتری دارد. آیا افراد خوب تحت تأثیر این امر قرار خواهند گرفت؟

[ad_2]

منبع