دانلود کتاب حفاظت از هایکو به عنوان یک شکل هنری در قرن بیستم توسط تاکاهاما کیوشی (1874-1959)

[ad_1]

ویراستار ، منتقد و شاعر ژاپنی تاکاهاما کیوشی (1959-1874) کدام خدمت بزرگ و دوباره سو mis تفاهم که باعث ایجاد هایکو در قرن 20 شد؟ نظم منظمی که طی 60 سال عبارات مقاله نویسی به طور گسترده ای گسترش یافته است چگونه خواهد بود؟ به گفته کیوشی ، چگونه ارزش هنری هایکو و همچنین ارزش هنری کل ژانر را درک کنم؟ کیوشی چگونه توانست در میان همه آشفتگی های اجتماعی و تغییر پارادایم فرهنگی ، آرمان های شاعرانه خود را حفظ و رواج یابد؟ این کتاب به این سالات پاسخ می دهد.

[ad_2]

منبع