دانلود کتاب جوان سازی درختان میوه: گرمسیری و نیمه گرمسیری

[ad_1]

این کتاب یک انتشارات به روز و آموزنده است که تمام جنبه های حیاتی فناوری جوان سازی در درختان میوه چند ساله را پوشش می دهد. این کتاب یک انتشارات تمام عیار و به روز در زمینه فناوری جوان سازی است. با مرور کتاب ، این فناوری را می توان در تمام محصولات میوه با ارزش از طبیعت چند ساله چوبی گروه های گرمسیری و نیمه گرمسیری به کار برد. در این کتاب ، مفهوم جوان سازی ، روندها و محدودیت های موجود ، نیاز آن ، میزان فرزندخواندگی و اجرای موفقیت آمیز آن با روش های مناسب فرهنگی و استراتژی های مدیریتی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. تمام تلاش ها برای افزایش تولید ، بهره وری و سودآوری محصولات میوه ای به صورت پایدار صورت گرفته است. علاوه بر دیدگاه حیاتی که باعث درک بهتر مسائل تحقیق و توسعه می شود ، دانش اساسی و نیازهای مبتنی بر نیاز نیز پوشش داده می شود.

[ad_2]

منبع