دانلود کتاب جهان سری

[ad_1]

در این کتاب ، من سعی کردم یک دید پرنده از منطقه تحت پوشش نظریه “گلخانه در حال رشد” داشته باشد. برخی از بخشهای متمرکز به شکل سخنرانی به کالج سلطنتی علوم (انجمن ریاضیات و انجمن فیزیکی) تحویل داده شدند. با این حال ، من معتقدم رئوس مطالب موضوع به اندازه کافی واضح است که توسط افرادی که هیچ دانش فنی خاصی ندارند ، قابل تقدیر هستند. در جایی که همه چیز مه است ، یک نابینای چوب کاملاً در ضرر نیست. در مورد من ، فورچون یک چوب به من داد. و من با جسارت زیادی از آن استفاده کردم قطعاً مرا به مکانی سوق داد که احتمالاً فقط از بزرگراه عبور می کردم ، از طریق یک اتوبوس موتوری پر از منتقدان علمی. با این حال ، اگر من با خیال راحت به طرف دیگر آن طرف عبور می کردم ، می خواهم از آقای جی لاوریس از دانشگاه لندن تشکر کنم که تشویق مداوم وی عامل اصلی ارتباط من بود.

[ad_2]

منبع