دانلود کتاب جنگ اسب تروجان سخت افزار: حملات ، افسانه ها و دفاع ها

[ad_1]

برای اولین بار ، این کتاب به طور جامع اصلاحات مخرب سخت افزار الکترونیکی را که به عنوان حملات سخت افزاری اسب تروا نیز شناخته می شود ، پوشش می دهد و توسعه تهدید ، روش های مختلف حمله ، چالش ها و رویکردهای مختلف دفاعی را برجسته می کند. این اسطوره های حملات سخت افزاری اسب تروا را رد می کند و یک منطقه حمله عملی را در مدل ها و شیوه های تجاری موجود فراهم می کند. تهدیدات سخت افزاری حملات Trojan را برای تمام سطوح حمله پوشش می دهد. الگوها ، انواع و سناریوهای حمله را ارائه می دهد. در مورد معیارهای اعتماد بحث کنید این رویکردهای حفاظتی مختلف ، هم فعال و هم واکنش پذیر را ارائه می دهد. بینش در مورد کاربردهای صنعتی فعلی می دهد. و سرانجام ، حالت های حمله در حال ظهور ، دفاع و مسیرهای تحقیق در آینده را توضیح می دهد.

[ad_2]

منبع