دانلود کتاب جنگل زدایی در شبه جزیره تکناف بنگلادش: یک مطالعه بوم شناسی سیاسی

[ad_1]

این کتاب مطالعه ای در مورد اکولوژی سیاسی در مورد جنگل زدایی در شبه جزیره تکناف بنگلادش را ارائه می دهد. هدف از این مطالعه برجسته کردن عوامل اجتماعی م toثر در روند جنگل زدایی ، مانند فقر ، مهاجرت پناهندگان ، حمله به جنگل و روابط قدرت در مدیریت جنگل است. تجزیه و تحلیل های فردی که در این کتاب ارائه شده است ، کاملاً مبتنی بر اطلاعات اولیه به دست آمده از طریق کارهای میدانی اصلی است که طی یک دوره 7 ساله و سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های GIS انجام شده است. در نیمه دوم کتاب ، رویکردهای جنگل کاری مانند جنگل های اجتماعی و مزارع که کاربرد گسترده تری در کشورهای در حال توسعه دارند ، مورد بحث قرار می گیرد.

[ad_2]

منبع