دانلود کتاب جنسیت جوانان در کبک: نظرسنجی

[ad_1]

جنسیت کبکرهای جوان امروزه همچنان یک موضوع تابو است. بعنوان منبع نگرانی برای برخی یا خجالت دیگران ، این مشکلات را به خصوص با توجه به تجدید حیات اخیر جنبش #metoo افزایش می دهد. زندگی جنسی این بزرگسالان جوان در محیط دیجیتال که 25-20 نسل در صف اول هستند ، چگونه است؟ تحقیقات میدانی ابزاری ارزشمند برای درک بهتر تجربیات زیسته افراد است. این نوجوانان چند شریک جنسی دارند؟ پورنوگرافی چه تاثیری در پیشرفت آنها دارد؟ چگونه آنها می توانند کنترل بارداری را در عمل خود بگنجانند؟ مفاهیم لذت و زن و شوهر برای آنها چه معنی دارد؟ این کتاب نتیجه یک مطالعه میدانی در میان کبکیس 18-25 ساله است. کشف تجربیات و چالش هایی که این جوانان در طول زندگی جنسی و عاطفی با آن روبرو هستند ، ما را قادر می سازد تا تصویری پر رنگ و متنوع از وضعیت ترسیم کنیم. این تجزیه و تحلیل از عادات جنسی شرکت کنندگان در مطالعه ، به عنوان والدین ، ​​مربیان یا شهروندان برای همه واضح تر خواهد بود.

[ad_2]

منبع