دانلود کتاب جنسیت برند: افزایش برابری برند با شخصیت برند

[ad_1]

این کتاب راه های کانال سازی و افزایش مهمترین دارایی یک برند ، ارزش ویژه آن را بررسی می کند. نویسنده با تمرکز بر جنسیت ، تأثیر نسبت دادن شخصیت و صفات به محصولات و چگونگی تأثیر آن بر مدیریت مارک ها در مقیاس جهانی را تحلیل می کند. نویسنده با استفاده از مثالهای دقیق ادعا می کند که مارک های دارای ویژگی های زنانه و مردانه پایین ترین ارزش سهام را دارند ، اما مارک های دارای ویژگی های زنانه و مردانه قوی ترین ارزش سهام را دارند. این مطالعه مهم ، از جمله مفاهیم آندروژن در مارک ها ، عوامل مختلفی را نشان می دهد که می تواند درک یک برند را مردانه و زنانه تحت تأثیر قرار دهد. این کتاب جنجالی و پیشگام با هدف توسعه یک نظریه جامع و ارائه راهنمای افزایش ارزش مارک تجاری به پزشکان ، پایه و اساس ساخت مدل شخصیت جهانی برند را ایجاد می کند.

[ad_2]

منبع