دانلود کتاب جمهوری اکراه

[ad_1]

قبل از اینکه مالکوم ترنبول بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا شود ، وی یکی از چهره های برجسته جنبش جمهوری استرالیا بود. جمهوری رغبت ، اولین بار در سال 1993 با مقدمه ای از باب هیوز منتشر شد ، مانیفست ترنبول بود. این یک طرح بسیار مناسب برای جمهوری خواهی در استرالیا باقی مانده است. این کتاب روابط مشروطه با بریتانیای کبیر را برای آشکار کردن هویت استرالیا به عنوان یک کشور دنبال می کند و گزینه ها و الزامات سیاسی و تاریخی یک جمهوری استرالیا را بررسی می کند. ترنبول برنامه خود را برای آینده استرالیا به عنوان جمهوری ارائه می دهد و شامل توصیه هایی در گزارش کمیته مشورتی جمهوری به نخست وزیر پاول کیتینگ ، به ریاست ترنبول است.

[ad_2]

منبع