دانلود کتاب جمله 13 – رقبا و قصاص

[ad_1]

جسی گیلمنسن هنوز در دردسر است و این بار برای مبارزه خودش و پیتر راهی می شود! از آنجا که گرگ خطرناک مارلینا فشار بیشتری به خانواده روساکووا وارد می کند ، تغییر اجتناب ناپذیر است و هنگامی که این مسئله بوجود می آید ، قیمت آن بسیار سنگین خواهد بود که الکسی را وادار به اقدامی برای نجات قلب ، سر و جان برادر کوچک خود می کند. در این نتیجه پر سر و صدا از این سریال محبوب ماورا الطبیعه ، دو خانواده گرگینه برای کنترل شهر کوچک Junction می جنگند ، با یکدیگر می جنگند و از همه مهمتر ، برای خودشان می جنگند.

[ad_2]

منبع