دانلود کتاب جمع آوری مجدد حقوق آزادی خواهی: تأسیس حزب آزادی جمهوری خواه – (1944-1951)

[ad_1]

سازماندهی مجدد حقوق آزادی ، ظهور یک حزب کوچک و کم شناخته شده را بررسی می کند که خود را مرکز گرا اعلام کرده و برچسب حقوقی را که مجدداً حقوق پراکنده تحت حزب آزادی جمهوری خواه (PRL) را تجدید گروه کرده است ، رد می کند. PRL ، جانشین غیرمستقیم PSF سرهنگ لا روک ، که در پایان جنگ غیرقابل حل بود ، در تأسیس RPF نقش داشت. این کتاب به ما امکان می دهد یک زندگی درونی غنی را شامل امیدها به یک زمینه سیاسی جدید ، ترس از یک واقعیت بین المللی جدید و همچنین اختلافات و شکاف ها در مورد گزینه های اصلی ایدئولوژیک آن لحظه ، کشف کنیم. زندگی او کوتاه اما بسیار شلوغ بود.

[ad_2]

منبع