دانلود کتاب جغرافیای جزایر کوچک: پاسگاههای جهانی شدن

[ad_1]

این کتاب به مطالعه جزایر و نقش آنها در جهان جهانی اختصاص یافته است. علاوه بر جغرافیای ساحلی یا اقیانوس / دریا ، تاکنون مطالب جامع کمی درباره ویژگی جغرافیای جزیره کوچک وجود دارد. این هدف از بین بردن شکاف بین دیدگاه های علوم طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی است. در جغرافیای جزایر کوچک ، خوانندگان با توسعه فیزیکی ، اهمیت فرهنگی و سیاسی و خصوصیات اقتصادی جزایر آشنا می شوند. این کتاب خطاب به محققان ، دانشجویان و دانشگاهیانی است که به ویژگی های خاص فضایی جزایر علاقه مند هستند.

[ad_2]

منبع