دانلود کتاب جزیره رونین جلد. دوم

[ad_1]

گرگ پاک نویسنده پرفروش نیویورک تایمز (جنگ ستارگان ، کرم شب تاب) و هنرمند جیانیس میلونوگیانیس (بلوز شهر قدیم) نسخه بعدی مجموعه اکشن تحسین برانگیز درباره نسل بعدی قهرمانانی که برای انجام کارهای درست در فیلم تلاش می کنند را ارائه می دهند. چهره یک جهان به طور فزاینده پیچیده و کشنده. هانا و کنیچی از هم جدا شدند و مجبور شدند که به آدا راه پیدا کنند. كنیچی در تبعید ، بدون حمایت از شیوه پرورش اصیل كه قبلاً ارائه می داد ، باید بیاموزد كه در طبیعت زنده بماند. هانا هنگام سفر با کاروان شوگان به جزیره و مقابله با درگیری های وحشیانه سیاسی نخبگان ، باید در یک محیط بیگانه خطرناک زنده بماند. مشکلات 5-8 را جمع می کند.

[ad_2]

منبع