دانلود کتاب جریان مایعات پیچیده در میکروسیالات:

[ad_1]

این مونوگرافی حاوی دانش تخصصی در مورد جریان های پیچیده مایعات در دستگاه های میکروسیالی است. طیف موضعی شامل تجزیه و تحلیل ، توصیف تجربی ، شبیه سازی عددی و بهینه سازی عددی است. مخاطبان اصلی در درجه اول متشکل از محققانی هستند که در حال بررسی فعالیتهای میکروسیال هستند. این کتاب همچنین می تواند به عنوان مطالعه تکمیلی در دوره های تحصیلات تکمیلی مفید باشد.

[ad_2]

منبع