دانلود کتاب جذابیت جنایت: هیجان جنایی برلین

[ad_1]

در زندان ، در همه جا ، ولفگانگ با بدهی زیاد شغل می گیرد – به عنوان نگهبان زندان. اما او می خواهد به جای اینکه گوسفندان سیاه خود را به راه خود برگرداند ، چیزی از آنها بیاموزد. زیرا ولفگانگ رویای سریع فال و ماجراجویی را در سر می پروراند. با این حال ، او فقط می خواهد افرادی را که به طرز مشکوکی پول خود را بدست می آورند بدزدد و آنها را فریب دهد. به زودی وی یک همکار ماهر را در همکار خود بندیکت یافت. و وقتی همسرش هلگا در این باره فهمید ، مدت زیادی طول نمی کشد و او موافقت می کند. اما هر ضربه برنامه ریزی شده توسط این سه نفره پیچیده به راحتی پیش نمی رود. یک جواهر فروش به همان اندازه فاسد است و هر سه آنها در یک سفر خطر فداکاری می کنند.

[ad_2]

منبع