دانلود کتاب ثروت

[ad_1]

اطلاعاتی که همه را قادر خواهد ساخت تا بزرگترین آرزو و امیدهای بشریت را کاملاً درک کنند. جوزف فرانکلین رادرفورد (8 نوامبر 1869 – 8 ژانویه 1942) ، معروف به قاضی رادرفورد ، دومین رئیس کتاب مقدس Watch Tower بود. و انجمن تراکتور پنسیلوانیا. او نقش اصلی را در سازماندهی و رشد اعتقادی شاهدان یهوه داشت که از جنبش دانشجویی کتاب مقدس که توسط چارلز تازه راسل تاسیس شد ، ظاهر شد.

[ad_2]

منبع