دانلود کتاب تکنیک های تشخیصی در مهندسی صنایع:

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیک ها ، استراتژی ها و روش های تشخیصی مورد استفاده در مهندسی صنایع را ارائه می دهد. روش های تشخیصی رایج که به طور گسترده پذیرفته شده اند و ویژگی های آنها مورد بحث قرار گرفته است. همچنین ، مناطق تولیدی احتمالی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه شناسایی شده است.

[ad_2]

منبع